GÅ I SAMME RETNING,
SELVOM I ER FORSKELLIGE
OG BYG EN BÆREDYGTIG VINDERKULTUR

GÅ I SAMME RETNING,
SELVOM I ER FORSKELLIGE
OG BYG EN BÆREDYGTIG VINDERKULTUR

INDSIGT – UDVIKLING –
PERFORMANCE – POTENTIALE

INDSIGT – UDVIKLING – PERFORMANCE – POTENTIALE

En bæredygtig tilgang til sundhed, trivsel og samarbejde med fokus på udvikling
og udnyttelse af biologiske, psykologiske og sociale ressourcer og potentiale

FRA MISFORSTÅELSER, MISTRIVSEL OG MANGLENDE MOTIVATION
TIL RESSOURCER, VÆRDISKABENDE SAMARBEJDE OG RESULTATER

Vi mennesker har et grundlæggende behov for at blive set. Foruden fysisk overlevelse er menneskets største behov psykologisk overlevelse, at blive set, forstået, bekræftet og påskønnet. Af samme grund vil vi så gerne forstås og til tider så meget, at vi glemmer at lytte nærværende. Vi kommer i stedet til at antage og lytte med henblik på at svare eller forsvare. Risikoen er, at vi misforstår hinanden, mister fokus og ikke får udnyttet og udviklet vores ressourcer og potentiale optimalt. 

STØRRE INDSIGT OG UDSIGT MED FOKUSPROFILER

Vi mennesker ser ikke verden, som den er. Vi ser verden, som vi selv er. Både når vi leder, løser opgaver, kommunikerer og samarbejder.  

En Fokusprofil kan åbne op for større selvindsigt, selvforståelse og er designet til at give jer et fælles sprog og en fælles referenceramme, som I kan tale og udvikle jer ud fra. Det kan give jer indsigt i styrker og begrænsninger, hjælpe jer med at se samspil, sammenhænge og se, hvor det går galt uden at pege fingre eller placere skyld. Herigennem kan I løfte kommunikationen, motivation, arbejdsglæde, tilknytning til arbejdspladsen og forebygge sygefravær, hvilket har værdi både for det enkelte menneske, teamet, kulturen, virksomheden og bundlinjen.

Fokusprofiler kan bruges til rekruttering og tiltrækning af nye medarbejdere, onboarding, leder- og/eller teamudvikling, tilknytning til arbejdspladsen, forebyggelse af stress og i udvikling af en virksomhed.