VÆRDISKABENDE LEDERFORLØB

UNDERSTØTTER EN
BÆREDYGTIG UDVIKLING
1 ÅR MED KOMPETENCEUDVIKLING

En bæredygtig tilgang til sundhed, trivsel og samarbejde med fokus på udvikling og udnyttelse af biologiske, psykologiske og sociale ressourcer og potentiale.

VI STÅR KLAR TIL AT HJÆLPE DIG!

GIV DIT LEDERSKAB ET KOMPETENCELØFT OG BLIV DYGTIGERE TIL AT LEDE, FASTHOLDE OG FÅ DET BEDSTE UD AF DINE MEDARBEJDERE. 

Book et 1 årigt kompetenceudviklingsforløb og få viden og værktøjer til at løfte dit lederskab, øge din personlige kapasitet og løse problemstillinger, der kan løfte performance og har impact på dit team og din virksomhed

ET KOMPETENCEUDVIKLINGSFORLØB HENVENDER SIG TIL ...

 • Ledere med medarbejdere samt ejerledere, der ikke har taget en lederuddannelse.
 • Direktøren er ikke medtænkt, med mindre, han eller hun kommer fra en mindre virksomhed, hvor direktøren har det direkte lederskab og hvor det at lede med et menneskeligt aspekt, er en del af jobbet.
 • Ledere, der ikke mødes med deres medarbejdere dagligt enten på grund af hjemmearbejdspladser eller fysisk afstand.
 • Ledere, der gerne vil udvikle sig og trænes i at løse udfordringer, som kan løfte performance både hos sig selv og sine medarbejdere. 
 • Ledere, der gerne vil lære, hvad der skal til for at bevare det personlige overskud, forebygge og takle stress og stå stærkt som leder i fremtiden.

PÅ ET KOMPETENCEUDVIKLINGSFORLØB FÅR DU ...

 • Teori, praksiserfaring, sparring, løsningsforslag og konkrete værktøjer til at udvikle dine lederkompetencer og lære, hvad der virker og har impact på dig selv og forskellige medarbejdere
 • Værktøjer til at komme ”ny energi på batterierne” og optimere dine ressourcer både fysisk og mentalt 
 • Øget kendskab til menneskets biologiske og psykologiske mekanismer, som er altafgørende, når du vil opnå følgeskab og skabe bæredygtige og langtidsholdbare resultater 
 • Fastsættelse af KPI’er, løbende opfølgning, sparring og fastholdelse på mål og egen udvikling
 • Coaching, værktøjer, løsningsforslag og mange års erfaring fra to stærke undervisere og facilitatorer med hver deres diversitet, alder samt faglige og personlige styrker samt et skarpt blik på hands-on-løsninger, resultater og udvikling.

Vores mangeårige erfaring med ledercoaching, undervisning og udvikling har lært os, at det er en bestemt kombination af mål, viden, konkrete værktøjer og fastholdelse, som over tid giver målbare ændringer i adfærd, herunder ændringer i motivation, opgaveløsning, samarbejde og sygefravær. Ændringer som i det store billede afspejler sig positivt på bundlinjen og er med til at fastholde vigtige medarbejdere i virksomheden.

 • 8:30 – 9:30 Morgenmad og kaffe, humørbarometer, opfølgning på fokuspunkter/mål og siden sidst (workshop 2,3,4,5)
 • 9:30-12:00 Tema for dagen, oplæg fra underviser og coaching
  • Egen refleksion
  • Walk and Talk 
  • Opsamling, input og facilitering
  • Fokuspunkter til næste workshop, højt humør og hvad tager du med dig fra i dag.

Vi lægger ud med, at du sætter et personligt mål med din deltagelse på forløbet. Et personligt mål kan tage udgangspunkt i en tidligere medarbejdermåling, trivselsmåling, kundetilfredshedsmåling, low-level KPI eller lign., hvorfra du gerne vil rykke og udvikle dig. Du bliver coachet og udfordret på, hvilke parametre og handlinger du vil committe sig til samt, hvad det helt konkret indebærer i dagligdagen, så målet både bliver hands-on og praksisnært. Både mål, commitment, eventuelle forhindringer samt brugen af værktøjer samler vi løbende op på i hver eneste workshop, så vi hele tiden justerer, udvikler og fastholder dit fokus.

WORKSHOP 1: DIT PERSONLIGE OVERSKUD OG LEDERSKAB

Al god ledelse starter med dig selv, dit overskud og dit personlige lederskab. Biologisk og psykologisk set er hormoner = ressourcer. På workshop 1 kigger vi ind i, hvordan du skaber overskud, forebygger stress og hvilken hormonsammensætning, der gør sig gældende for en stærk leder. En leder, som både skaber resultater på og opnår følgeskab. Vi kigger ind teorien, overfører den til praksis og supplerer med konkrete værktøjer som fysisk aktivitet, mental afslapning, søvn og blodsukkerstabiliserende kost.

WORKSHOP 2: FOKUSERET LEDELSE, PERSONTYPER, KOMMUNIKATION, BLINDE VINKLER OG DIVERSITET 

På 2 workshop dykker vi ned i fokuseret ledelse og persontyper, herunder dine personlige styrker og “blinde vinkler”. Du får indblik i, hvordan du sammensætter et stærkt team med diversitet, hvor I spiller hinanden gode og hvor alles ressourcer udnyttes og udvikles bedst muligt og hvor trivsel, motivation og performance fremmes. Der findes mange gode profilværktøjer, vi tager udgangspunkt i DiSC og Garuda, særligt sidstnævnte, da de er visuelle og sjove at træne og udvikle sig med. Vi dykker ned i persontypeprofilerne, arbejder med styrker, udfordringer, kommunikation og motivation.

WORKSHOP 3: MODSTAND MOD FORANDRING, KRISELEDELSE OG HÅNDTERING   

På workshop 3 sætter vi fokus på kriseledelse. Udfordringerne ved at lede dine medarbejdere gennem kulturforandringer, vækst eller kriser og udfordringer med at lede opad. Hvad er en krise for dig som leder og for dine medarbejdere? Vi arbejder med at sætte rammer men samtidig give frihed til medansvar og beslutningsansvar. Din styrke som leder er baseret på dine medarbejderes tillid og at forventning opfyldes.

WORKSHOP 4 OG 5:

På workshop 3 samler vi op og gør status. Hvad har vi nået indtil nu, hvilke indsatsområder skal vi prioritere for at komme videre, overvinde eventuelle forhindringer og komme i mål. Det kan være emner som rekruttering, preboarding, onboarding og fastholdelse. De to undervisere Helle og Charlotte samler op i et idekatalog og runder workshop 3 af med en fælles afstemning for at fastslå tema for workshop 4 og 5.

Vores mangeårige erfaring med ledercoaching og udvikling har lært os, at det er en bestemt kombination af mål, viden, konkrete værktøjer og fastholdelse, som giver målbare ændringer i adfærd, herunder ændringer i motivation, opgaveløsning, samarbejde, og sygefravær. Ændringer som i det store billede har impact på bundlinjen og er med til at fastholde vigtige medarbejdere i virksomheden. 

På workshop 1 lægger vi af samme grund ud med, at du sætter et personligt mål med din deltagelse på kompetenceudviklingsforløbet. Et personligt mål kan tage udgangspunkt i en tidligere medarbejdermåling, trivselsmåling, kundetilfredshedsmåling, low-level KPI eller lign., hvorfra du gerne vil rykke 1-2 trin opad. Du bliver coachet og udfordret på, hvilke parametre og handlinger du vil committe dig til samt hvad det helt konkret indebærer i dagligdagen, så målet både bliver hands-on og praksisnært. Både mål, commitment, eventuelle forhindringer samt brugen af værktøjer samler vi løbende op på i hver eneste workshop, så vi hele tiden justerer, udvikler og fastholder dit fokus. 

 • Morgenkaffe, the, brød mm., frugt, grønt og vand

Business Lolland-Falster, Slotsbryggen 14, 4800 Nykøbing Falster (med mindre andet aftales)

Ønsker I som virksomhed at sende en hel gruppe ledere på tilsvarende uddannelsesforløb, kan dette aftales og tilbydes særskilt til den enkelte virksomhed. 

Det er virksomhedens ansvar at tildele lederen tid til refleksion og træning af den viden, øvelser og værktøjer, som der tildeles undervejs i forløbet. For at skabe størst mulig udvikling, ændring af adfærd og værdi anbefaler vi, at du udover de 5 undervisningsdage tildeles tid til refleksion og træning, som svarer til ca. 1 dag fordelt på en måned mellem hver workshop.  

Hvad vi taler om, er fortroligt og behandles med diskretion. Vi fører journal til eget brug, overholder GDPR og relativer om tavshedspligt.

Pris for 1 årigt leder- og kompetenceudviklingsforløb er 14.995 kr. incl. moms og beværtning.

Som et ekstra tilbud er det muligt at tilkøbe personlig coaching, som kan tilbydes samme dag eller online efterfølgende enten af Helle Andresen eller Charlotte Kendall.

UNDERVISERE, FACILITORER & FORLØBLEDERE ...

Charlotte Kendall, cand.pæd.psyk og stresscoach. I mere end 10 år har Charlotte undervist og coachet ledere og medarbejdere i det private, offentlige og i erhvervslivet. Charlotte er fagligt bredt funderet og har solid erfaring med det personlige lederskab, motivation, samarbejde, fastholdelse og udviklings af potentiale.

Helle Andresen, 33 års ledererfaring, formand for Lederne Storstrømmen og konsulent hos Hartmanns, hvor Helle arbejder med ledercoaching, newplacement og krisehåndtering. I 16 af de 33 år som leder, har Helle drevet distanceledelse. Herudover er Helle aktiv i flere bestyrelser.

ReferenceR