LEDERCOACHING

LØFT DIT LEDERSKAB
FÅ FØLGESKAB
OG SKAB RESUKTATER

En bæredygtig tilgang til sundhed, trivsel og samarbejde med fokus på udvikling og udnyttelse af biologiske, psykologiske og sociale ressourcer og potentiale

KOMPETENCELØFT, EFFEKTIVITET OG RESULTATER

Søger du et kompetenceløft, konkrete ledelsesværktøjer, sparring og personlig udvikling? Så sammensætter vi gerne et  udviklingsforløb til dig og din virksomhed.

GIV DIT LEDERSKAB ET KOMPETENCELØFT OG BLIV DYGTIGERE TIL AT LEDE OG FÅ DET BEDSTE UD AF DINE MEDARBEJDERE. 

Få viden og værktøjer til at løfte dit lederskab, øge din personlige kapasitet og løse problemstillinger, der kan løfte performance og har impact på dit team og din virksomhed

KOMPETENCEUDVIKLINGSFORLØB HENVENDER SIG TIL ...

 • Ledere med medarbejdere samt ejerledere, der ikke har taget en lederuddannelse.
 • Direktøren der kommer fra en mindre virksomhed, hvor vedkommende har det direkte lederskab og hvor det at lede med et menneskeligt aspekt, er en del af jobbet.
 • Ledere, der ikke mødes med deres medarbejdere dagligt enten på grund af hjemmearbejdspladser eller fysisk afstand.
 • Ledere, der gerne vil udvikle sig og trænes i at løse udfordringer, som kan løfte performance både hos sig selv og sine medarbejdere. 
 • Ledere, der gerne vil lære, hvad der skal til for at bevare det personlige overskud, forebygge og takle stress og stå stærkt som leder i fremtiden.

PÅ ET KOMPETENCEUDVIKLINGSFORLØB FÅR DU ...

 • Teori, praksiserfaring, sparring, løsningsforslag og konkrete værktøjer til at udvikle dine lederkompetencer og lære, hvad der virker og har impact på dig selv og forskellige medarbejdere
 • Værktøjer til at komme ”ny energi på batterierne” og optimere dine ressourcer både fysisk og mentalt 
 • Øget kendskab til menneskets biologiske og psykologiske mekanismer, som er altafgørende, når du vil opnå følgeskab og skabe bæredygtige og langtidsholdbare resultater 
 • Fastsættelse af KPI’er, løbende opfølgning, sparring og fastholdelse på mål og egen udvikling
 • Coaching, værktøjer, løsningsforslag og mange års erfaring fra to stærke undervisere og facilitatorer med hver deres diversitet, alder samt faglige og personlige styrker samt et skarpt blik på hands-on-løsninger, resultater og udvikling.

Vores mangeårige erfaring med ledercoaching, undervisning og udvikling har lært os, at det er en bestemt kombination af mål, viden, konkrete værktøjer og fastholdelse, som over tid giver målbare ændringer i adfærd, herunder ændringer i motivation, opgaveløsning, samarbejde og sygefravær. Ændringer som i det store billede afspejler sig positivt på bundlinjen og er med til at fastholde vigtige medarbejdere i virksomheden.

 • 8:30 – 9:30 Kaffe, energibarometer, opfølgning på fokuspunkter/mål og siden sidst (workshop 2,3,4,5)
 • 9:30-12:00 Tema for dagen, oplæg fra undervisere og coaching
  • Egen refleksion
  • Mulighed for Walk and Talk 
  • Opsamling, input og facilitering
  • Fokuspunkter til næste workshop og hvad tager du med dig fra i dag.

Vi lægger ud med, at du sætter et personligt mål med din deltagelse på forløbet. Et personligt mål kan tage udgangspunkt i en tidligere medarbejdermåling, trivselsmåling, kundetilfredshedsmåling, low-level KPI eller lign., hvorfra du gerne vil rykke og udvikle dig. Du bliver coachet og udfordret på, hvilke parametre og handlinger du vil committe sig til samt, hvad det helt konkret indebærer i dagligdagen, så målet både bliver hands-on og praksisnært. Både mål, commitment, eventuelle forhindringer samt brugen af værktøjer samler vi løbende op på i hver eneste workshop, så vi hele tiden justerer, udvikler og fastholder dit fokus.

WORKSHOP 1: DIT PERSONLIGE OVERSKUD OG LEDERSKAB

Al god ledelse starter med dig selv, dit overskud og dit personlige lederskab. Biologisk og psykologisk set er hormoner = ressourcer. På workshop 1 kigger vi ind i, hvordan du skaber overskud, forebygger stress og hvilken hormonsammensætning, der gør sig gældende for en stærk leder. En leder, som både skaber resultater på og opnår følgeskab. Vi kigger ind teorien, overfører den til praksis og supplerer med konkrete værktøjer som fysisk aktivitet, mental afslapning, søvn og blodsukkerstabiliserende kost.

WORKSHOP 2: FOKUSERET LEDELSE, PERSONTYPER, KOMMUNIKATION, BLINDE VINKLER OG DIVERSITET 

På 2 workshop dykker vi ned i fokuseret ledelse og persontyper, herunder dine personlige styrker og “blinde vinkler”. Du får indblik i, hvordan du sammensætter et stærkt team med diversitet, hvor I spiller hinanden gode og hvor alles ressourcer udnyttes og udvikles bedst muligt og hvor trivsel, motivation og performance fremmes. Der findes mange gode profilværktøjer, vi tager udgangspunkt i Garudas Fokusprofiler, da disse profiler er visuelle og sjove at træne og udvikle sig med. Vi dykker ned i persontypeprofilerne, arbejder med styrker, udfordringer, kommunikation og motivation.

WORKSHOP 3: AUTENTISK LEDER OG ROLLEMODEL

Nutidens medarbejdere vil have rollemodeller. De vil have ledere, som de kan mærke og som kan møde og lede dem der, hvor de er. Det kræver, at du som leder er bevidst om måden, hvorpå du ser dig selv. Din personlige og naturlige lederstil, dine værdier, principper og grænser. Jo bedre du kender dig selv, dine værdier, de ting, du har indflydelse på, jo bedre og mere proaktiv kan du være både i dit personlige lederskab, i din kommunikation og i din måde at møde og lede dine medarbejdere på.  

WORKSHOP 4 OG 5:

Ved slutningen af workshop 3 samler vi op og gør status. Hvad har vi nået indtil nu, hvilke indsatsområder skal vi prioritere for at komme videre, overvinde eventuelle forhindringer og komme i mål. Det kan være emner som rekruttering, preboarding, onboarding og fastholdelse. De to undervisere Helle og Charlotte samler op i et idekatalog og runder workshop 3 af med en fælles afstemning for at fastslå tema for workshop 4 og 5.

Vores mangeårige erfaring med ledercoaching og udvikling har lært os, at det er en bestemt kombination af mål, viden, konkrete værktøjer og fastholdelse, som giver målbare ændringer i adfærd, herunder ændringer i motivation, opgaveløsning, samarbejde, og sygefravær. Ændringer som i det store billede har impact på bundlinjen og er med til at fastholde vigtige medarbejdere i virksomheden. 

På workshop 1 lægger vi af samme grund ud med, at du sætter et personligt mål med din deltagelse på kompetenceudviklingsforløbet. Et personligt mål kan tage udgangspunkt i en tidligere medarbejdermåling, trivselsmåling, kundetilfredshedsmåling, low-level KPI eller lign., hvorfra du gerne vil rykke 1-2 trin opad. Du bliver coachet og udfordret på, hvilke parametre og handlinger du vil committe dig til samt hvad det helt konkret indebærer i dagligdagen, så målet både bliver hands-on og praksisnært. Både mål, commitment, eventuelle forhindringer samt brugen af værktøjer samler vi løbende op på i hver eneste workshop, så vi hele tiden justerer, udvikler og fastholder dit fokus. 

 • Morgenkaffe, the, frugt, grønt og vand

Business Lolland-Falster, Slotsbryggen 14, 4800 Nykøbing Falster (med mindre andet aftales).

Ønsker I som virksomhed at sende en hel gruppe ledere på tilsvarende uddannelsesforløb, kan dette aftales og tilpasses til den påtænkte ledergruppe. 

Det er virksomhedens ansvar at tildele lederen tid til refleksion og træning af den viden, øvelser og værktøjer, som der tildeles undervejs i forløbet. For at skabe størst mulig udvikling, ændring af adfærd og værdi anbefaler vi, at du udover de 5 undervisningsdage tildeles tid til refleksion og træning, som svarer til ca. 1 dag fordelt på en måned mellem hver workshop.  

Hvad vi taler om, er fortroligt og behandles med diskretion. Vi fører journal til eget brug, overholder GDPR og relativer om tavshedspligt.

Før et ledercoachingforløb afholdes altid et indledende møde. Her taler vi om behov, udfordringer, formål og ønsker til udvikling og udbytte. Vi vender ønsker til viden, værktøjer, opfølgning og varighed. Med udgangspunkt i dette  fremsendes et skriftligt og individuelt udarbejdet oplæg med pris. Ring og hør nærmere på telefon 28 53 83 58. 

UNDERVISERE, FACILITORER & FORLØBLEDERE ...

Charlotte Kendall, cand.pæd.psyk og stresscoach. I mere end 12 år har Charlotte undervist og coachet ledere og medarbejdere i det private, offentlige og i erhvervslivet. Charlotte er fagligt bredt funderet og har solid erfaring med det personlige lederskab, motivation, samarbejde, fastholdelse og udviklings af potentiale.

Helle Andresen, 33 års ledererfaring, formand for Lederne Storstrømmen og konsulent hos Hartmanns, hvor Helle arbejder med ledercoaching, newplacement og krisehåndtering. I 16 af de 33 år som leder, har Helle drevet distanceledelse. Herudover er Helle aktiv i flere bestyrelser.

REFERENCER