3 MDR. LEDERFORLØB

BLIV BEVIDST OM DIN
PERSONLIGE LEDERSTIL
OG FÅ FØLGESKAB

En bæredygtig tilgang til sundhed, trivsel og samarbejde med fokus på udvikling og udnyttelse af biologiske, psykologiske og sociale ressourcer og potentiale

COACHINGFORLØB

Nutidens medarbejdere vil have ledere, de kan mærke. Ledere som er nærværende, autentiske og gode til at holde fokus. De vil have rollemodeller, som er åbne, ressourcestærke og tillidsvækkende. 

De vil ses, høres, motiveres, nå deres mål og mødes i at udnytte og udvikle deres ressourcer bedst muligt. Det stiller store krav til dit personlige overskud og din bevidsthed om din personlighed, dine adfærdsmønstre, kommunikationsstil, din menneskekundskab og dit ledelsesfokus. 

Det kræver sit at være en stærk, autentisk og nærværende leder både i medgang og modgang.

FORLØB ER TIL DIG, DER ...

EFTER FORLØBET HAR DU ...

 • Vil udvikle dit personlige lederskab og udnytte dit potentiale 
 • Vil coaches på mål, værdier, principper, planlægning og fastholdes undervejs   
 • Vil coaches og undervises i fokuseret ledelse, kommunikation og samarbejde 
 • Vil udvikle dine kompetencer, opgradere din ledelses- og kommunikationsværktøjskasse.
 • Viden om menneskets biologi, psykologi og sociale adfærdsmønstre i medgang og modgang
 • Konkrete værktøjer til at øge og bevare dit overskud
 • Indsigt i dine ”blinde vinkler”, dit foretrukne adfærdsmønster, kommunikationsstil og løsnings”mode” under pres
 • Styrket og udviklet dit potentiale 
 • Strategier til at holde vedvarende fokus
 • Session 1: Viden om menneskets biologi, psykologi og konkrete værktøjer til at fremme dit personlige overskud
 • Session 2: Opfølgning, kost og motivation 
 • Session 3: Opfølgning, indflydelse, reaktioner under pres, blind-spots og fokus på nye handle og ledelsesmuligheder
 • Session 4: Opfølgning, værdier i dit lederskab og metode for at komme i mål med disse 
 • Session 5: Opfølgning, mental træning, værdibaseret planlægning og prioritering
 • Session 6: Opfølgning, fokuseret ledelse og forskellige medarbejdertyper
 • Session 7: Opfølgning, fastholdelse og personlig coaching
 • Session 8: Opfølgning, fastholdelse, personlig coaching og afslutning
 • Den første måned har vi sessioner med en uges mellemrum, herefter udvider vi til 14 dage mellem sessionerne. Dette tidsinterval er et vigtig led i din udvikling og for din succes med at opnå det, du ønsker af forløbet. Vi mennesker er vanedyr og vi nemt mister fokus i en travl hverdag, derfor er det vigtigt, at vi taler sammen og følger op med en uges mellemrum den første måned. 
 • Mellem hver konsultation aftaler vi fokuspunkter, øvelser og opgaver. 

Hvad vi taler om, er fortroligt og behandles med diskretion. Jeg fører journal til eget brug, overholder GDPR og relativer om tavshedspligt.  

På videoopkald, telefon eller walk and talk. 

REFERENCER