ÅBENT LEDERFORLØB

1 ÅR MED KOMPETENCEUDVIKLING

En bæredygtig tilgang til sundhed, trivsel og samarbejde med fokus på udvikling og udnyttelse af biologiske, psykologiske og sociale ressourcer og potentiale.

OPSTART SEPTEMBER 2022

GIV DIT LEDERSKAB ET KOMPETENCELØFT OG BLIV DYGTIGERE TIL AT LEDE, FASTHOLDE OG FÅ DET BEDSTE UD AF DINE MEDARBEJDERE. 

Book din plads på dette 1 årige kompetenceudviklingsforløb og få viden og værktøjer til at løse problemstillinger, der kan løfte performance og har impact og bliv samtidig en del af et værdiskabende netværk for ledere på Lolland-Falster. 

KOMPETENCEUDVIKLINGSFORLØBET HENVENDER SIG TIL ...

 • Ledere med medarbejdere samt ejerledere, der ikke har taget en lederuddannelse.
 • Direktøren er ikke medtænkt, med mindre, han eller hun kommer fra en mindre virksomhed, hvor direktøren har det direkte lederskab og hvor det at lede med et menneskeligt aspekt, er en del af jobbet.
 • Ledere, der ikke mødes med deres medarbejdere dagligt enten på grund af hjemmearbejdspladser eller fysisk afstand.
 • Ledere, der gerne vil udvikle sig og trænes i at løse udfordringer, som kan løfte performance både hos sig selv og sine medarbejdere. 
 • Ledere, der gerne vil lære, hvad der skal til for at bevare det personlige overskud, forebygge og takle stress og stå stærkt som leder i fremtiden.

PÅ DETTE KOMPETENCEUDVIKLINGSFORLØB FÅR DU ...

 • Teori, praksiserfaring, sparring, løsningsforslag og konkrete værktøjer til at udvikle dine lederkompetencer og lære, hvad der virker og har impact på forskellige medarbejdere
 • Værktøjer til at komme ”ny energi på batterierne” og optimere dine ressourcer både fysisk og mentalt 
 • Et netværk af passionerede ledere med øje for resultater og udvikling, hvor du får inspiration og løsningsforslag fra hverdagen, konkrete ledelsesværktøjer og et rum til at fejre dine succeser, din udvikling og dine resultater
 • Øget kendskab til menneskets biologiske og psykologiske mekanismer, som er altafgørende, når du vil opnå følgeskab og skabe bæredygtige og langtidsholdbare resultater 
 • Sparring og fastholdelse på mål for eget lederskab
 • Vidensdeling, professionel relationsopbygning og mulighed for at skabe nye samarbejder
 • Coaching, værktøjer, løsningsforslag og mange års erfaring fra to stærke undervisere og facilitatorer med hver deres diversitet, alder samt faglige og personlige styrker

Vores mangeårige erfaring med ledercoaching, undervisning og udvikling har lært os, at det er en bestemt kombination af mål, viden, konkrete værktøjer og fastholdelse, som over tid giver målbare ændringer i adfærd, herunder ændringer i motivation, opgaveløsning, samarbejde og sygefravær. Ændringer som i det store billede afspejler sig positivt på bundlinjen og er med til at fastholde vigtige medarbejdere i virksomheden.

 • WORKSHOP 1 – onsdag den 14. september 2022 
 • WORKSHOP 2 – onsdag den 9. november 2022 
 • WORKSHOP 3 – onsdag den 18. januar 2023 
 • WORKSHOP 4 – onsdag den 22. marts 2023
 • WORKSHOP 5 – onsdag 10. maj 2023

Du binder dig for 1 år. Herefter gør vi i fællesskab status på, om deltagerne ønsker at fortsætte yderligere 1 år. Kompetenceudviklingsforløbet afsluttes efter 2 år, da erfaring viser, at 2 år er den optimale løbetid, hvis et berigende udviklingspotentiale skal opretholdes. 

 • 8:30 – 9:30 Morgenmad og kaffe, humørbarometer, opfølgning på fokuspunkter/mål og siden sidst (workshop 2,3,4,5)
 • 9:30-12:00 Tema for dagen og oplæg fra underviser
  • Egen refleksion
  • Walk and Talk med 1 eller 2 fra gruppen
  • Opsamling, input og facilitering
 • 12:00-13:00 Frokost, tid til mails og telefon, frisk luft
 • 13:00-14:30 Oplæg til case
  • Walk and Talk med 1 eller 2 fra gruppen
  • Plenum dialog
 • 14:15-15:00 Opsamling med højt humør, ønsker, personlige fokuspunkter mv.

Vi lægger ud med, at du sætter et personligt mål med din deltagelse på forløbet. Et personligt mål kan tage udgangspunkt i en tidligere medarbejdermåling, trivselsmåling, kundetilfredshedsmåling, low-level KPI eller lign., hvorfra du gerne vil rykke og udvikle dig. Alle bliver coachet og udfordret på, hvilke parametre og handlinger de vil committe sig til samt, hvad det helt konkret indebærer i dagligdagen, så målet både bliver hands-on og praksisnært. Både mål, commitment, eventuelle forhindringer samt brugen af værktøjer samler vi løbende op på i hver eneste workshop, så vi hele tiden justerer, udvikler og fastholder dit fokus.

WORKSHOP 1: DIT PERSONLIGE OVERSKUD OG LEDERSKAB

Al god ledelse starter med dig selv, dit overskud og dit personlige lederskab. Biologisk og psykologisk set er hormoner = ressourcer. På workshop 1 kigger vi ind i, hvordan du skaber overskud, forebygger stress og hvilken hormonsammensætning, der gør sig gældende for en stærk leder. En leder, som både skaber resultater på og opnår følgeskab. Vi kigger ind teorien, overfører den til praksis og supplerer med konkrete værktøjer som fysisk aktivitet, mental afslapning, søvn og blodsukkerstabiliserende kost.

WORKSHOP 2: FOKUSERET LEDELSE, PERSONTYPER, KOMMUNIKATION, BLINDE VINKLER OG DIVERSITET 

På 2 workshop dykker vi ned i fokuseret ledelse og persontyper, herunder dine personlige styrker og “blinde vinkler”. Du får indblik i, hvordan du sammensætter et stærkt team med diversitet, hvor I spiller hinanden gode og hvor alles ressourcer udnyttes og udvikles bedst muligt og hvor trivsel, motivation og performance fremmes. Der findes mange gode profilværktøjer, vi tager udgangspunkt i DiSC og Garuda, særligt sidstnævnte, da de er visuelle og sjove at træne og udvikle sig med. Vi dykker ned i persontypeprofilerne, arbejder med styrker, udfordringer, kommunikation og motivation.

WORKSHOP 3: MODSTAND MOD FORANDRING, KRISELEDELSE OG HÅNDTERING   

På workshop 3 sætter vi fokus på kriseledelse. Udfordringerne ved at lede dine medarbejdere gennem kulturforandringer, vækst eller kriser og udfordringer med at lede opad. Hvad er en krise for dig som leder og for dine medarbejdere? Vi arbejder med at sætte rammer men samtidig give frihed til medansvar og beslutningsansvar. Din styrke som leder er baseret på dine medarbejderes tillid og at forventning opfyldes.

WORKSHOP 4 OG 5:

På workshop 3 byder udviklingsgruppen ind med ønsker og problemstillinger, som “fylder”. Det kan være emner som rekruttering, preboarding, onboarding og fastholdelse. De to undervisere Helle og Charlotte samler op i et idekatalog og runder workshop 3 af med en fælles afstemning for at fastslå tema for workshop 4 og 5.

Vores mangeårige erfaring med ledercoaching og udvikling har lært os, at det er en bestemt kombination af mål, viden, konkrete værktøjer og fastholdelse, som giver målbare ændringer i adfærd, herunder ændringer i motivation, opgaveløsning, samarbejde, og sygefravær. Ændringer som i det store billede har impact på bundlinjen og er med til at fastholde vigtige medarbejdere i virksomheden. 

På workshop 1 lægger vi af samme grund ud med, at du sætter et personligt mål med din deltagelse på kompetenceudviklingsforløbet. Et personligt mål kan tage udgangspunkt i en tidligere medarbejdermåling, trivselsmåling, kundetilfredshedsmåling, low-level KPI eller lign., hvorfra du gerne vil rykke 1-2 trin opad. Alle bliver coachet og udfordret på, hvilke parametre og handlinger de vil committe sig til samt hvad det helt konkret indebærer i dagligdagen, så målet både bliver hands-on og praksisnært. Både mål, commitment, eventuelle forhindringer samt brugen af værktøjer samler vi løbende op på i hver eneste workshop, så vi hele tiden justerer, udvikler og fastholder dit fokus. 

 • Morgenkaffe, the, croissant, frugt, grønt og vand
 • En sund, mættende og vitaliserende frokostsalat
 • Eftermiddagskaffe og en sund eftermiddagssnack

Fælleshuset, Thalia Marielyst
Tranevej 41, 4873 Væggerløse 

Som udgangspunkt er der mellem 10-12 deltagere. Der optages maksimalt 2 ledere fra hver virksomhed eller organisation/afdeling for at skabe diversitet og det stærkeste inspirationsgrundlag, fællesskab og netværk. Ved eventuelle udmeldelser før forløbets ophør optages ikke nye deltagere, da dette forløb er et tillidsbaseret og relationsopbyggende kompetenceudviklingsforløb. 

Ønsker en virksomhed at sende en hel gruppe ledere på tilsvarende uddannelsesforløb, kan dette aftales og tilbydes særskilt til den enkelte virksomhed. 

Det er virksomhedens ansvar at tildele lederen tid til refleksion og træning af den viden, øvelser og værktøjer, som der tildeles undervejs i forløbet. For at skabe størst mulig udvikling, ændring af adfærd og værdi anbefaler vi, at du udover de 5 undervisningsdage tildeles tid til refleksion og træning, som svarer til ca. 1 dag fordelt på en måned mellem hver workshop.  

Hvad vi taler om, er fortroligt og behandles med diskretion. Vi fører journal til eget brug, overholder GDPR og relativer om tavshedspligt.

Pris for en deltager i udviklingsgruppen og på lederforløbet er 14.995 kr. incl. moms og beværtning pr. år.

Ved tilmelding betales 1. rate på 4.995 kr. 

30. dage for opstart betales rate 2 på 10.000 kr. Faktura fremsendes 8 dage før.

Som et ekstra tilbud er det muligt at tilkøbe personlig coaching, som kan tilbydes efter kl. 15:30 samme dag eller online efterfølgende enten af Helle Andresen eller Charlotte Kendall.

UNDERVISERE, FACILITORER & FORLØBLEDERE ...

Charlotte Kendall, cand.pæd.psyk og stresscoach. I mere end 10 år har Charlotte undervist og coachet ledere og medarbejdere i det private, offentlige og i erhvervslivet. Charlotte er fagligt bredt funderet og har solid erfaring med det personlige lederskab, samarbejde, fastholdelse og udviklings af potentiale.

Helle Andresen, 33 års ledererfaring, formand for Lederne Storstrømmen og konsulent hos Hartmanns, hvor Helle arbejder med ledercoaching, newplacement og krisehåndtering. I 16 af de 33 år som leder, har Helle drevet distanceledelse. Herudover er Helle aktiv i flere bestyrelser.

ReferenceR