COACHING AF TEAM​

FÆLLES SPROG
KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE
BYG EN VINDERKULTUR

En bæredygtig tilgang til sundhed, trivsel og samarbejde med fokus på udvikling og udnyttelse af biologiske, psykologiske og sociale ressourcer og potentiale

COACHING AF TEAM

Træk bremsen to timer i en travl hverdag og blive klogere på, hvordan I som team kan få mere ud af jeres samarbejde!

Mangel på ledelse, dårlig kommunikation og samarbejde sætter tydelige spor i et team. Misforståelser, mistrivsel, manglende motivation, middelmådige resultater og mislykket vækst er blot nogle af dem. Et team kan have brug for et lille skub til at komme videre, mens andre har brug for opfølgning og træning i en periode.

Hvad har I brug for? 

COACHING AF TEAM

LEDERETEAM ELLER TEAM MED LEDER OG MEDARBEJDERE

HVORNÅR

 • Kultur, udvikling, forandring, vækst, kommunikation, motivation og samarbejde
 • Lederudvikling
 • Medarbejderudvikling  
 • Teamsammensætning og facilitering 

FORMÅL

 • Målbare ændringer i adfærd
 • Bedre udnyttelse og udvikling af ressourcer og potentiale 
 • Understøtte en bæredygtig og langtidsholdbar virksomhedskultur 

UDBYTTE

 • Fysiske, mentale og sociale ressourcer
 • Understøtte en bæredygtig og langtidsholdbar vinderkultur 
 • Værdiskabende samarbejde
 • Motivation
 • Sundhed og trivsel
 • Kompetenceudvikling
 • Forebyggelse af stress og sygefravær 

HVORDAN

 • Foredrag
 • Workshop
 • Forløb
 • Coachingforløb med fokusprofiler
 • Team-faciliteringsproces med fokusprofiler

ÆNDRINGER MÅLES OVER TID

Da ændringer i adfærd og udvikling sker og måles over tid, er forløb altid at anbefale. Vejen til de langsigtede og langtidsholdbare resultater er altid er en kombination af viden, værktøjer, træning, tid og fastholdelse.

Med Charlotte Kendall som underviser, coach og facilitator er virksomhedscoaching altid en kombination af viden, faciliterende øvelser, konkrete værktøjer og en unik, skræddersyet køreplan.

Fokus på kommunikation og samarbejde kan give mere langtidsholdbar performance.

REFERENCER