Fokuspofil

Få kortlagt dit foretrukne leder- og arbejdsfokus og få indblik i dine styrker, udfordringer og udnyt dit potentiale mere optimalt.

En bæredygtig tilgang til sundhed, performance og samarbejde
med fokus på bedst mulig udnyttelse af ressourcer og potentiale

Fokusprofil

Med en FokusProfil fra Garuda får du kortlagt dit foretrukne ledelses- og arbejdsfokus, dit såkaldte lykkehjørne. Du får et visuelt og simpelt indblik i dine styrker og udfordringer samt de faktorer, som skaber motivation og frustration hos dig. Du får overblik over, hvilke opgaver du trives og udvikler dig med samt hvilke opgaver du bruger flere ressourcer på at udføre.

En Fokusprofil tegner et nuanceret billede af dine kompetencer og gør det nemmere både for dig selv og andre at forstå hvilke mekanismer og situationer, som påvirker din kommunikation, motivation og dit samspil med andre.

EN FOKUSPROFIL ER TIL DIG, DER ...

 • Gerne vil øge din selvindsigt, selvforståelse og menneskekundskab.
 • Ønsker indsigt i styrker og begrænsninger (herunder arbejdsopgaver, motivation, kommunikation og samarbejde).
 • Gerne vil lære at lytte, kommunikere og lede autentisk, empatisk og nærværende.
 • Ønsker at udnytte ressourcer bedre og få indsigt i, hvor du kan udvikle dit potentiale.
 • Gerne vil stå stærkere i dit personlige lederskab og blive bedre til at lede og motivere dig selv og andre.

TEAMPROCES MED FOKUSPROFILER ER TIL JER, DER ...

 • Ønsker at udvikle et fælles sprog (som er en vigtig del af det at bygge og udvikle en stærk og bæredygtig kultur).
 • Gerne vil fremme og udvikle en “vi-følelse” og blive bedre til at spille hinanden gode.  
 • Ønsker at stå stærkere både individuelt og som team.
 • Gerne vil fremme tillid, samarbejde og commitment til teamet og kerneopgaven.  
 • Gerne vil udnytte og udvikle teamets ressourcer og potentiale fuldt ud.
 • Står for at skulle ansætte en ny medarbejder.
 • Skal vækste og gerne vil bedre og bæredygtigt gennem forandringsprocessen. 
 • Ønsker at fremme trivsel og en sjovere arbejdsdag for alle.

ÆNDRINGER I ADFÆRD SKER OVER TID

Fokusprofiler giver et fælles sprog og en fælles referenceramme, som I kan tale ud fra og lære jer selv og hinanden bedre at kende. Der er dog en ting, som I bør være opmærksomme på. Ændring i adfærd sker over tid. Derfor anbefales forløb eller 2 trins workshop altid. Vejen til de langsigtede og langtidsholdbare resultater er er en god kombination af viden, værktøjer, træning, tid og fastholdelse.

SÅDAN GØR DU ...

 • Du får tilsendt et spørgeskema med 64 spørgsmål, som ca. tager 10-15 minutter at udfylde.
 • Efterfølgende får du en personlig tilbagemelding på dine svar, som aldrig er endegyldig og altid lægger op til en åben og tillidsfuld dialog med fokus på dine styrker og muligheder.
 • Vi tager fat i forskellige nøgleord, som indikerer, hvor du har dine præferencer, ressourcer og foretrukne fokusområder. Vi taler om, hvad du bør være opmærksom på, når du er under pres og hvad der kan fremme negativ stress og ressourcespild. 
 • Vi taler om, hvor du kan udvikle dig og flytte fokus hen for at udvikle og udnytte dine ressourcer og dit potentiale bedre.