MERE KLARHED OG MINDRE STRESS MED DETTE SIMPLE VÆRKTØJ

MERE KLARHED OG MINDRE STRESS MED DETTE SIMPLE VÆRKTØJ

Der findes mange gode og effektive værktøjer, som kan hjælpe med at forebygge stress og fremme trivsel. En af dem er Indflydelsescirklen, som på få minutter kan få os til at skrifte perspektiv og se flere optimale handlemuligheder.

Det kan siges meget kort:

”Stress kommer, når virkeligheden ikke er, som vi ønsker, den skal være”. 

Stress opstår, når vores arbejdsvilkår, familieforhold, økonomi eller helbred ændrer sig og bevæger sig for langt væk fra vores værdier.

Alt afhængig af vores personlighed retter vi – bevidst eller ubevidst – vores fokus mod bestemte måder at løse omstændighederne på.  

Det gør vi helt naturligt, fordi ingen kan fokusere på alt – på én gang.

Vi får et såkaldt tunnelsyn, som gør os i stand til at udelukke det, der er mindre væsentligt og holde fokus på det vigtigste. Det er en fantastisk egenskab, når vi skal nå en deadline eller klare et kortvarigt arbejdspres.

Men det er ikke altid en fordel, når vi står overfor et længerevarende arbejdspres. Tunnelsynet er som en projektør, der kaster et skarpt og afgrænset lys på vores situation og efterlader mange muligheder i mørket. Konsekvensen er, at vi ikke altid udnytter vores ressourcer optimalt og i stedet bliver ramt af stress.

Lad os tage et eksempel.

En ny lov træder i kraft 1. januar og ændrer dine arbejdsvilkår.

Virkeligheden bevæger sig væk fra dine værdier og årsagen til, at du valgte at uddanne dig til dit fag. Den nye lov medfører arbejdsvilkår, som du har svært ved at acceptere, men fordi du brænder for dit fag og du ser dig selv som et ansvarligt menneske, gør du, som du plejer (og tidligere har haft succes med). Du arbejder hurtigere og giver mere af dig selv i et forsøg på at gøre de nye vilkår tålelige.

Det bliver vilkårene bare ikke – tværtimod – og dit overskud og din arbejdsglæde begynder at falde.

På grund af dit tunnelsyn ser du ikke andre muligheder end at knokle videre og du hører dig selv sige: ”det kan da ikke være rigtigt”. Men uanset hvor hårdt du arbejder, står det ikke til at ændre.  

Det er uden for din indflydelse.

SKIFT FOKUS OG SE NYE MULIGHEDER MED INDFLYDELSESCIRKLEN

I en presset arbejdssituation kan et simpelt værktøj som Indflydelsescirklen hjælpe os ud af tunnelsynet. Indflydelsescirklen kan få os til at løfte vores projektør op og kaste lys over hele landskabet, så vi kan få øje på nye muligheder, som vi reelt set har indflydelse på.  

Herved kan vi udnytte vores ressourcer mere optimalt – til glæde og gavn for alle.

SÅDAN UDFYLDER DU DIN INDFLYDELSESCIRKEL:

Cirkel 1 – Indflydelse:

Ting du selv bestemmer over og har direkte indflydelse på. Det kan være arbejdsopgaver, kalenderstyring, prioritering, fysisk aktivitet, mental afslapning, pauser, kost og væskeindtag, sengetid, mobil/skærmtid og tanker/mind-set.

Cirkel 2 – Medindflydelse:

Ting eller situationer du kan påvirke. Det kan være arbejdsopgaver, arbejdsgange, samarbejde, fælles aktiviteter, kulturen på arbejdspladsen og kommunikationen.

Cirkel 3 – Ingen indflydelse/vilkår:

Ting du ikke kan påvirke. Det kan være politiske beslutninger, sparerunder, lovgivning, miljøkrav, normeringer, lokaler eller støj og det faktum at et døgn indeholder 24 timer. 

Når du kaster lys over alle 3 cirkler og bliver bevidst om, hvor du bruger størstedelen af din tid, energi og tankevirksomhed, bliver det muligt at vælge andre løsninger. Herved bliver du mere proaktiv og tager ansvar for den retning, du ønsker at bevæge sig i, i stedet for at lade omstændighederne tage styringen.

BRUG DIT OVERSKUD DER, HVOR DU HAR INDFLYDELSE OG ØG DIN ARBEJDSGLÆDE  

Når vi vælger at være proaktive i vores mind-set og adfærd, tager vi styring over vores liv. Vores krop belønner os med det samme og frigiver større mængder dopamin, som gør os glade og afslappede. En positiv spiral starter og vores overskud stiger.  

Modsat er det, når vi bruger vores overskud og tankevirksomhed på vilkår, som vi ikke har indflydelse på. Vi låser os fast, føler os som ofre for omstændighederne, mærker afmagt og bliver herved mere reaktive. Kroppen frigiver i stedet flere stresshormoner, som sammen med vores kamp/flugt respons og immunforsvar udløser en biokemisk reaktion i kroppen og en række symptomer, der gør os mere irritable, kortluntede, triste eller opgivende.

Løsningen er, at vi stopper op og får overblik.

Træd et skridt tilbage og bliv bevidst om, hvilke af de 3 cirkler, du opholder dig i fysisk og mentalt i størstedelen af dine vågne timer. Bevidsthed er altid første skridt til forandring. Det gør dig i stand til at vælge din adfærd og bruge dine ressourcer og dit overskud et sted, hvor det giver optimalt udbytte.

Du kan lave øvelsen med at betragte dig selv i forhold til de 3 cirkler alene eller sammen med en eller flere af dine kollegaer eller din leder. Har I brug for hjælp tilbyder jeg 1:1 coaching eller en faciliterende rolle via en workshop.LinkedIn
Facebook