Kendall Bhave

BÆREDYGTIG UDVIKLING,
SUNDHED, trivsel & SAMARBEJDE

En bæredygtig tilgang til sundhed, trivsel og samarbejde med fokus på udvikling og udnyttelse af biologiske, psykologiske og sociale ressourcer og potentiale.

OM KENDALL BHAVE

Bag KENDALL BHAVE står cand.pæd.psyk og stresscoach Charlotte Kendall. Charlotte hjælper virksomheder, ledere og medarbejdere med at styrke og udvikle deres biologiske, psykologiske og sociale ressourcer og potentiale. 

Charlottes tilgang til bæredygtig sundhed og trivsel er helhedsorienteret. Uanset om vi er ejerledere, ledere eller medarbejdere, har vi alle fra naturens side fået givet en vis mængde biologiske, psykologiske og sociale ressourcer. De ressourcer kan vi med fordel kan lære at forstå, udnytte, udvikle og tage ejerskab for og herigennem blive bedre til at udnytte og udvikle vores menneskelige ressourcer og potentiale.

Charlotte er kendt for at møde mennesker der, hvor de er. Hun er ærlig, autentisk, forandringsdrivende og resultatorienteret og har et smittende, positivt sind. En par af Charlottes vigtigste styrker er, at hun er fagligt bredt funderet, tillidsvækkende og god til at omsætte videnskab til hverdagseksempler og konkrete værktøjer.  

Arbejdsmæssigt set er Charlotte i sit lykkehjørne, når hun formidler, underviser, udvikler, coacher og faciliterer. 

FORMÅL & VÆRDIGRUNDLÆG

FORMÅL: at formidle menneskekundskab i et letforståeligt og praksisnært sprog og herigennem fremme potentialet for udvikling af bæredygtig sundhed, trivsel, samarbejde og langtidsholdbare resultater.

Virksomhedskultur tager afsæt i vores værdier. Bruger vi værdier bevidst og implementerer vi dem via vedvarende fokus, hverdagsprincipper og træning, kan værdier anvendes som et fantastisk og meningsgivende styrings- og prioriteringsværktøj, som gør det nemmere at kommunikere empatisk, fremme trivsel og udvikle en langsigtet og bæredygtig vinderkultur.

Vigtigste værdier i KENDALL BHAVE er:

  • ÆRLIGHED/AUTENCITET
  • ORDENTLIGHED
  • PROFESSIONALISME 

MISSION & VISION

MISSION: Vi fremmer forudsætninger for at udnytte og udvikle menneskelige ressourcer, diversitet og potentiale. 

VISION: Understøtte FN’S verdensmål nr. 3 sundhed og trivsel og herunder medvirke til at løfte og udvikle Lolland-Falsters virksomheders bæredygtighed, diversitet og potentiale. 

ReferenceR