OM KENDALL BHAVE

BAG KENDALL BHAVE STÅR CAND.PÆD.PSYK, COACH OG KONSULENT CHARLOTTE KENDALL

En bæredygtig tilgang til sundhed, trivsel og samarbejde med fokus på udvikling
og udnyttelse af biologiske, psykologiske og sociale ressourcer og potentiale

OM CHARLOTTE KENDALL

Bag KENDALL BHAVE står cand.pæd.psyk, coach og konsulent Charlotte Kendall. Charlotte hjælper små og mellemstore virksomheder med at løse opgaver indenfor HR og Management. Opgaver som kan være med til at løfte sundhed og trivsel, medarbejderengagement, performance og fastholdelse.

Charlottes tilgang er helhedsorienteret. Uanset om vi er ledere eller medarbejdere, har vi fra naturens side fået givet en vis mængde biologiske, psykologiske og sociale ressourcer. De ressourcer kan vi, i samspil med vores individuelle og personlige styrker, lære at forstå og proaktivt udnytte og udvikle.

Charlotte er kendt for at møde mennesker der, hvor de er. Hun er autentisk, forandringsdrivende og resultatorienteret, har ild i øjnene og et smittende, positivt sind. En par af Charlottes vigtigste styrker er, at hun er fagligt bredt funderet, passioneret, god til at “se” mennesker og er uddannet og trænet både fagligt og personligt i at omsætte videnskab til hverdagspraksis og konkrete værktøjer, hvilket er vigtigt, når vi arbejder med ændringer i adfærd, mål og langtidsholdbare resultater.  

Arbejdsmæssigt set er Charlotte i sit lykkehjørne, når hun formidler, underviser, udvikler, coacher og faciliterer med et værdiskabende og meningsfyldt resultat for øje. 

ØVRIGE KOMPETENCER
OG FUN-FACTS OM CHARLOTTE

Startede i skole som 5 årig med en stor iver for at lære noget og udvikle nye færdigheder. 

Startede til håndbold i 3. klasse og blev hurtigt udnævnt til anfører og playmaker (spil fordeler), idet hun havde et godt blik for spillet og mange målgivende afleveringer samt en evne til også selv at bryde ud igennem og score mål.

Startede på Roskilde Universitetscenter som 19 årig og blev med to ufaglærte forældre mønsterbryder, da hun gennemførte en lang videregående uddannelse. 

Valgte som 22 årig at bruge sin børneopsparring på at gå til psykolog. Havde brug for at finde mening, se sammenhænge og forstå sig selv og sine adfærd mere nuanceret. Var drevet af et ønske og mål om “at have det godt”, have mod til at stå ved sig selv, stå stærkere i sig selv og leve et liv med mere integritet. 

Tabte som 26 årig 38 kilo på et år, som siden er fastholdt og fik herigennem en vigtig indsigt i både vaner, adfærd og mind-set samt forskellen mellem hurtige- og holdbare resultater. Udviklede samtidig en enorm interesse for sundhed, trivsel, adfærd, overskud og det personlige lederskab.

WHY & VÆRDIGRUNDLÆG

WHY: Ingen – hverken virksomheder eller mennesker – vinder på lang sigt, når vi mister overskud, kæmper og styrer i blinde. Al god ledelse og virksomhedsudvikling starter derfor med os selv, vores energi, kapasitet, bevidsthed, evne til at sætte mål, have travlt med det rigtige, holde dagligt fokus og være vedholdende.

Charlotte Kendall og dermed Kendall Bhaves formål består derfor i at hjælpe mennesker og virksomheder med at løse opgaver indenfor HR og Management, som kan øge bevidstheden, hæve energien, fremme sundhed, samarbejde og trivsel, give bedre performance, udvikling og udnyttelse af virksomhedens potentiale. Herved understøttes de bedste betingelser for et sundt arbejdsmiljø, hvori alle kan udvikle sig og bidrage til værdiskabende resultater og understøtte en mere bæredygtig vinderkultur.

MISSION & VISION

MISSION: At give mennesker og virksomheder de bedste forudsætninger for at blive og forblive ressourcestærke, autentiske og værdiskabende gennem en bred vifte af viden, kompetenceudvikling og praksisnære værktøjer.

VISION: Understøtte FN’S verdensmål nr. 3 sundhed og trivsel og herigennem medvirke til at løfte og udvikle små- og mellemstore virksomheder og deres potentiale.