PRISER OG FORRETNINGSBETINGELSER

GÅ I SAMME RETNING, SELVOM I ER FORSKELLIGE

INDSIGT – UDVIKLING – RESULTATER – FASTHOLDELSE

PRISER OG FORRETNINGSBETINGELSER

ALLE KONSULTATIONER OG FORLØB ER FORSKELLIGE

Derfor er priserne også forskellige. 

Dagspris for konsulentarbejde med 1 coach og underviser på Lolland/Falster og Sydsjælland er:  

 • 7 timer er 17.500 kr. 
 • Dertil kommer kørsel 3,51 kr. pr. km
 • Kørselstid 450 kr. pr. time 
 • Priser er ex. moms

Ved opgaver på Nordsjælland, Fyn og Jylland er honorar for 1/2 dag med 1 coach og underviser 15.000 kr. plus en overnatning. 

Prisen inkluderer koordineringsmøder og egen forberedelse til seminardagen. Køber står for praktik, (lokaler), teknik og forplejning. Eventuelle omkostninger i forbindelse med materialer betales af køber. 

Præsentationsmateriale, der bliver brugt på dagen, bliver efterfølgende sendt til køber. Faktura udsendes som udgangspunkt efter hver workshop med mindre, andet er aftalt. Betalingsfrist er 10 dage.  

1:1 COACHING AF LEDER ELLER MEDARBEJDER

 • Coaching af leder eller medarbejder timepris 1200 kr. 
 • Individuelt forløb på 8 sessioner a en time med en coach er prisen 10.000 kr. 
 • Priser er ex. moms.   

Foregår ved fysisk fremmøde, på telefon, Teams eller som Walk and Talk.

 

AFBUD VED 1:1 COACHING AF LEDER ELLER MEDARBEJDER

Ved 1:1 coaching, leder- og medarbejderforløb skal afbud ske senest dagen før kl. 16.00 på telefon, sms på 28 53 83 58 eller mail charlotte@kendallbhave.dk. Ved afbud efter kl. 16.00 eller udeblivelse faktureres det fulde beløb for aftalte session. 

COACHING AF TEAM, FACILITERING OG SUPERVISION MED 1 COACH

 • Første time 2500 kr. 
 • Herefter pr. time 2000 kr. 
 • Kørselstid pr. time 450 kr. 
 • Dertil kommer kørsel 3,51 kr. pr. km
 • Priser er ex. moms.   

Priser inkluderer koordineringsmøder og egen forberedelse. Køber står for praktik, (lokaler), teknik og forplejning.

 

AFBUD VED COACHING AF TEAM, FACILITERING OG SUPERVISION

Ved aftaler på 2 timer og herunder skal afbud ske senest dagen før kl. 16.00 på telefon, sms på 28 53 83 58 eller mail charlotte@kendallbhave.dk. 

Ved afbud efter kl. 16.00 eller udeblivelse faktureres det fulde beløb. Det sker, for at vi kan planlægge vores tid mest hensigtsmæssigt. Ved coaching af team på 2,5 timer har I mulighed for at ændre dato indtil 30 dage før en aftale finder sted. Rykkes dato indenfor 30 dage, opkræves det aftalte beløb plus 10 % ex. moms. Ved aflysning mindre end 14 dage før den aftalte dag, opkræves hele beløbet for dagen ex. moms.

WORKSHOP

Dagspris for workshop med 1 coach og underviser på Lolland/Falster og Sydsjælland er:  

 • 7 timer er 17.500 kr. 
 • Dertil kommer kørsel 3,51 kr. pr. km
 • Kørselstid 450 kr. pr. time 
 • Priser er ex. moms.   

Ved opgaver på Nordsjælland, Fyn og Jylland er honorar for 1/2 dag med 1 coach og underviser 15.000 kr. plus en overnatning. Prisen inkluderer koordineringsmøder og egen forberedelse til seminardagen. Køber står for praktik, (lokaler), teknik og forplejning. Eventuelle omkostninger i forbindelse med materialer betales af køber. Præsentationsmateriale, der bliver brugt på dagen, bliver efterfølgende sendt til køber. 

 

AFBUD VED WORKSHOP

Ved aftaler på 2 timer og herunder skal afbud ske senest dagen før kl. 16.00 på telefon, sms på 28 53 83 58 eller mail charlotte@kendallbhave.dk. 

Ved afbud efter kl. 16.00 eller udeblivelse faktureres det fulde beløb for aftalte konsultation. Ved coaching af team på 2,5 timer har I mulighed for at ændre dato indtil 30 dage før en aftale finder sted. Rykkes dato indenfor 30 dage, opkræves det aftalte beløb plus 10 % ex. moms. Ved aflysning mindre end 14 dage før den aftalte dag, opkræves hele beløbet for dagen ex. moms.

FOREDRAG ELLER KICK-OFF INDLÆG TIL TEMADAG ELLER SEMINAR

Timepris for foredrag med 1 coach og underviser på Lolland/Falster og Sydsjælland er:  

 • 2.500 kr. 
 • Dertil kommer kørsel 3,51 kr. pr. km
 • Kørselstid 450 kr. pr. time 
 • Priser er ex. moms.   

Prisen inkluderer koordineringsmøder og egen forberedelse til foredrag. Køber står for praktik, (lokaler), teknik og forplejning. Eventuelle omkostninger i forbindelse med materialer betales af køber. Præsentationsmateriale, der bliver brugt til foredraget, bliver efterfølgende sendt til køber.

 

AFBUD VED FOREDRAG ELLER KICK-OFF INDLÆG TIL TEMADAG ELLER SEMINAR AF

I har mulighed for at ændre dato indtil 30 dage før et foredrag finder sted. Rykkes dato indenfor 30 dage, opkræves det aftalte beløb plus 10 % ex. moms. Ved aflysning mindre end 14 dage før undervisningsdagen, opkræves hele beløbet for foredraget ex. moms.  

VIRKSOMHEDSFORLØB

Før et forløb eller samarbejde afholdes altid et indledende fysisk eller virtuelt møde. Her taler vi om behov, udfordringer, formål og ønsker til udbytte. Vi vender ønsker til viden, værktøjer, handlingsplaner, opfølgning og varighed. Herefter fremsendes et skriftligt og individuelt udarbejdet oplæg med priser. 

KLIPPEKORT 1:1 COACHING AF LEDER ELLER MEDARBEJDER

Betales før session 1. Klippekortet udstedes til virksomheden og/eller den enkelte person og kan ikke overdrages eller sælges til andre. Ubrugte klip refunderes ikke. I kan til enhver tid få oplyst, hvor mange timer, I har tilbage på klippekortet. Det er jeres eget ansvar at holde øje med brugte klip. Minimums klip er 60 minutter. Klippekort udløber et år efter faktureringsdatoen.

10 x coaching af leder eller medarbejder:

 • 10.000 kr. 
 • Priser er ex. moms.   

PRAKTISK INFO

MAIL

Kan forventes besvaret indenfor 24 timer. I kan til enhver tid få oplyst ferieplaner, ligesom vi opretter feriesvar på telefonsvarer og mail, når vi har ferie, så I automatisk bliver orienteret om, at vi pt. er indisponible, når I kontakter os.

BETALING

I kan betale med Mobile Pay eller over netbank. Betalingsfrist 10 dage.

MÅL OG ØNSKER TIL OUTPUT

Aftales individuelt og foregår altid i et værdiskabende samarbejde.

HØJESTE AKTIVITETSNIVEAU

Det er et fælles ansvar at holde gang i en god udvikling og proces. Vi aftaler fra gang til gang, hvilke opgaver I med fordel kan udføre. Jo mere opmærksomhed I giver forløbet, jo hurtigere vil I opnå fremgang og se ændring i adfærd og resultater. 

FORBEREDELSE

Brug tid på at forberede jer inden en session, så I ved, hvad I har brug for. Det er et fælles ansvar, at I fortæller om det, der fylder og udfordrer jer og vi får spurgt ind til det, der er relevant for jer. Vis mod og tag fat også om svære emner, så vi ikke spilder vores tid med overfladisk snak om mindre vigtige emner.

ANSVAR

Ansvaret for at løse aftalte opgaver er jeres. Der er ingen garanti for, at I ændrer adfærd og når jeres mål, men det er naturligvis det, vi arbejder hen imod. Vi evaluerer løbende, om I oplever fremgang.

FORTROLIGHED OG DISKRETION

Hvad vi taler om, er fortroligt og behandles med diskretion. Kendall Bhave fører journal til eget brug, overholder GDPR og relativer om tavshedspligt.

VÆR ENGAGERET – COMMIT JER TIL DET, VI AFTALER – OG OPNÅ DET, I ØNSKER!

Med ønske om et rigtig godt og værdiskabende samarbejde.