Priser og
forretningsbetingelser

Forløb er tilpassede og forskellige.
Derfor er priser og oplæg også forskellige.

FASTLAGT OPGAVE OG/ELLER FORLØB

Før et forløb eller samarbejde afholdes altid et indledende fysisk eller virtuelt møde. Her taler vi om behov, udfordringer, formål og ønsker til udbytte. Vi vender ønsker til viden, værktøjer, handlingsplaner, opfølgning og varighed. Herefter fremsendes et skriftligt og individuelt udarbejdet oplæg med priser. 

HVOR FORLØB ELLER PROJEKT IKKE ER FASTLAGT

 

  • 17.500 kr. for en dag med undervisning på 7 timer på Lolland/Falster og Sydsjælland.
  • 2500 kr. pr. time ved coaching af team, facilitering og supervision.
  • 1200 kr. pr. time ved individuel coaching.
  • Kørselstid pr. påbegyndt time 500 kr.
  • Dertil kommer kørsel 3,79 kr. pr. km.
  • Priser er ex. moms.   

Ved opgaver på Nordsjælland, Fyn og Jylland er honorar for 1/2 dag 15.000 kr. plus en overnatning. Prisen inkluderer koordineringsmøder og egen forberedelse til seminardagen. Køber står for praktik, (lokaler), teknik og forplejning. Eventuelle omkostninger i forbindelse med materialer betales af køber. 

I har mulighed for at ændre dato indtil 30 dage før et foredrag finder sted. Rykkes dato indenfor 30 dage, opkræves det aftalte beløb plus 10 % ex. moms. Ved aflysning mindre end 14 dage før undervisningsdagen, opkræves hele beløbet for foredraget ex. moms.  

Faktura udsendes som udgangspunkt efter hver workshop med mindre, andet er aftalt.

Betalingsfrist er 10 dage.  

VÆR ENGAGERET – COMMIT JER TIL DET, VI AFTALER – OG OPNÅ DET, I ØNSKER!

Hvad vi taler om, er fortroligt og behandles med diskretion. Jeg fører journal til eget brug, overholder GDPR og relativer om tavshedspligt.  

Med ønske om et rigtig godt og værdiskabende samarbejde.