TEAMUDVIKLING

FÆLLES SPROG, PSYKOLOGISK TRYGHED OG SAMME RETNING, SELVOM I ER FORSKELLIGE

En bæredygtig tilgang til sundhed, trivsel og samarbejde med fokus på udvikling
og udnyttelse af biologiske, psykologiske og sociale ressourcer og potentiale

TEAMUDVIKLING

Træk bremsen to timer i en travl hverdag og blive klogere på, hvordan I som team kan få mere ud af jeres samarbejde!

Mangel på ledelse, dårlig kommunikation og samarbejde sætter tydelige spor i et team. Misforståelser, mistrivsel, manglende motivation, middelmådige resultater og mislykket vækst er blot nogle af dem. Et team kan have brug for et lille skub til at komme videre, mens andre har brug for opfølgning og træning i en periode.

TEAMUDVIKLING

LEDERETEAM ELLER TEAM MED LEDER OG MEDARBEJDERE

OVERVEJ ALTID FØLGENDE

INDHOLD OG PRAKTIK

Ønsker til output  

  • Fælles sprog og samme retning 
  • Nyt team: lær hinanden bedre at kende
  • Styrke kommunikationen og  samarbejde
  • Bedre fordeling af opgaver, ressourcer og kompetencer
  • Ny strategi og/eller nyt mål
  • Modstand mod forandring 
  • Psykologisk tryghed og langtidsholdbar performance

Målgruppe og rammer

  • Hvordan vil I (om muligt) gerne måle effekten?
  • Hvem er målgruppen (antal deltagere, anciennitet, viden, alder, sprog etc.)?
  • Opsætning (fysisk fremmøde, Teams, Zoom, hvem inviterer, opsætter breakout rooms, byder velkommen ect.)?

VÆRDISKABENDE MATCH & UDBYTTE

Før et samarbejde afholdes altid et indledende fysisk eller virtuelt møde. Her taler vi om behov, udfordringer, formål og ønsker til udbytte. 

Vi vender ønsker til viden, værktøjer, handlingsplaner, opfølgning og varighed. Med udgangspunkt i dette fremsendes et skriftligt og individuelt udarbejdet oplæg med priser.