VIRKSOMHEDSCOACHING

SUNDHED, trivsel & SAMARBEJDE

En bæredygtig tilgang til sundhed, trivsel og samarbejde med fokus på udvikling
og udnyttelse af biologiske, psykologiske og sociale ressourcer og potentiale.

VIRKSOMHEDSCOACHING

Fastsæt værdier, sæt mål, udarbejd principper og lær at prioritere opgaver, ressourcer og potentiale derefter.   

Biologisk, psykologisk og social sundhed og trivsel med fokus på jeres unikke udfordringer, ønskede udbytte og resultater.

VIRKSOMHEDSCOACHING

Coaching til ledere, medarbejdere & teams

HVORNÅR

 • Kultur, udvikling, forandring, vækst, kommunikation, motivation og samarbejde
 • Lederudvikling
 • Medarbejderudvikling  
 • Teamsammensætning og facilitering 

FORMÅL

 • Målbare ændringer i adfærd
 • Bedre udnyttelse og udvikling af ressourcer og potentiale 
 • Bæredygtig og langtidsholdbar HR og virksomhedskultur 
 

UDBYTTE

 • Fysiske, mentale og sociale ressourcer
 • Bæredygtig og langtidsholdbar HR
 • Nærvær
 • Empatisk kommunikation
 • Empowerment  
 • Motivation
 • Sundhed
 • Selvudvikling
 • Samarbejde
 • Trivsel og forebyggelse af stress 

HVORDAN

 • Foredrag
 • Workshop
 • Forløb
 • Coachingforløb med fokusprofiler
 • Team-faciliteringsproces med fokusprofiler

ÆNDRINGER MÅLES OVER TID

Da ændringer i adfærd og udvikling sker og måles over tid, er forløb altid at anbefale. Vejen til de langsigtede og langtidsholdbare resultater er altid er en kombination af viden, værktøjer, træning, tid og fastholdelse.

Med Charlotte Kendall som underviser, coach og facilitator er virksomhedscoaching altid en kombination af viden, faciliterende øvelser, konkrete værktøjer og en unik, skræddersyet køreplan.

ReferenceR