WORKSHOP

VI AFTALER, HVILKE TEAMER, ØVELSER OG VÆRKTØJER, DER ER BEDST EGNET TIL JER OG DET OUTPUT I ØNSKER

En bæredygtig tilgang til sundhed, trivsel og samarbejde med fokus på udvikling
og udnyttelse af biologiske, psykologiske og sociale ressourcer og potentiale

WORKSHOP

Til sammenligning med et foredrag kan en workshop skabe et tiltrængt og forfriskende ”åndehul” i hverdagen. Her får I mulighed for at tale om jeres kommunikation og samarbejde, jeres udfordringer og ressourcer, mål, retning og kultur.

For at en workshop kan blive aktiv og resultere i konkrete løsninger, er det vigtigt, vi sammen finder frem til behov, ønsker og forventningsafstemmer. Vi aftaler i et samarbejde, hvilke temaer, øvelser og værktøjer, der er bedst egnet til jer sammen med en tidsramme. Herefter udarbejdes en agenda for workshoppen.

OVERVEJ ALTID FØLGENDE

INDHOLD OG PRAKTIK

Baggrund og årsag til, at I ønsker den enkelte workshop

 • Medarbejderpleje
 • Teamudvikling
 • Temadag
 • Generel inspiration
 • Løse udfordringer
 • Sikre højere motivation
 • Ændre adfærd
 • Eller… ?

Ønsker, udfordringer, fokus og mål

 • Hvordan vil I (om muligt) gerne måle effekten af workshoppen?
 • Hvem er målgruppen (antal deltagere, anciennitet, viden, alder, sprog etc.)?
 • Opsætning (fysisk fremmøde, Teams, Zoom, hvem inviterer, opsætter breakout rooms, byder velkommen ect.)?

TALENTUDVIKLING OG MOTIVATION FREMMER FASTHOLDELSE OG LANGTIDSHOLDBAR PERFORMANCE

Det er dyrt at miste dygtige medarbejdere – især til konkurrenterne. Typisk koster det 150-200 % af en medarbejders løn at udskifte vedkommende. De fleste medarbejdere forlader ikke deres arbejdsplads. De forlader typisk deres leder, dårlig kommunikation og samarbejde eller et manglende match mellem deres personlighed, værdier, kompetencer og udfordringer. Stærke og konkurrencedygtige virksomheder er opmærksomme på dette. 

Hvis en virksomhed eller leder mister fokus på talentudvikling, vil de fleste medarbejdere over tid miste motivationen, gå ned i gear, skabe dårligere resultater og worst case forlade arbejdspladsen eller blive ramt af stress. Der er god grund til at fokusere på talentudvikling og tilknytning til arbejdspladsen.

Forslag til indhold:

 • Velkomst og formål med dagen
 • God ledelse og talentudvikling handler om menneskekundskab
 • Præsentation af Garuda Fokusmodellen – et stærkt ledelses-, kommunikations-, motivations- og udviklingsværktøj
 • De fire fokusprofiler – styrker, svagheder, kommunikation og motivation
 • Bliv klogere på din ledelsesstil og mød dine medarbejder der, hvor de er
 • Herunder 1-2 praktiske øvelser
 • Mål, ønsker og strategi for udvikling af med medarbejdere

SÅDAN FOREBYGGER, SPOTTER OG HÅNDTERER I STRESS OG SKABER OPTIMALE BETINGELSER FOR EN SUND ARBEJDSKULTUR

Undersøgelser viser, at mere end 60 % af danskerne har følt sig stresset det seneste år. Stress påvirker vores kognitive funktioner, vi får sværere ved at huske og bliver samtidig dårligere til at kommunikere, samarbejde og gennemskue de komplekse samspil, som sker mellem mennesker og på en arbejdsplads. Det skaber ground for misforståelser, fejl, svækket performanceevne, dårligere resultater og samtidig stiger risikoen for arbejdsulykker. Hver femte der bliver syg af stress, risikerer at miste sit job.

Alle kan blive ramt af stress, men personlighed, kompetencer og ressourcer er afgørende for, hvordan vi reagerer under pres. Hvis en meget sikkerhedsorienteret person gentagne gange står i en situation, hvor der skal træffe beslutninger på et usikkert grundlag, befinder personen sig i en potentiel stresszone. Ved hjælp af viden om stress og Fokusprofilen kan situationer som denne forebygges eller helt undgås.

Forslag til indhold:

 • Velkomst og formål med dagen
 • Hvad er stress biologisk og psykologisk set og hvordan opstår det
 • Sådan påvirker stress din hjerne og krop og disse symptomer skal du være opmærksom på
 • Præsentation af Garuda Fokusprofiler og forskellige personligheders stress-sensibilitet
 • Et håndgribeligt billede på stress og et fælles sprog
 • Hvad kan du selv gøre for at forebygge og takle stress
 • 5 konkrete værktøjer (fysisk aktivitet, mental afslapning, søvn, kost og fritid)

VIDEN & KONKRETE VÆRKTØJER

Med Charlotte Kendall som underviser og facilitator er en workshop altid en god kombination af viden, faciliterende øvelser, konkrete værktøjer og en unik, tilpasset køreplan. I går hjem fra en workshop med fornyet energi og en følelse af, at kunne gøre noget med det samme. Og så er der selvfølgelig altid plads til at grine undervejs.