WORKSHOP

SUNDHED, trivsel & SAMARBEJDE

En bæredygtig tilgang til sundhed, trivsel og samarbejde med fokus på udvikling
og udnyttelse af biologiske, psykologiske og sociale ressourcer og potentiale.

WORKSHOP

Til sammenligning med et foredrag kan en workshop skabe et tiltrængt og forfriskende ”åndehul” i hverdagen. I får mulighed for at tale om jeres team, jeres ressourcer både individuelle og som teamet, diversitet, styrker og udfordringer, kommunikation og samarbejde samt jeres forskellige fokus- og ansvarsområder.

Endvidere får I hjælp til at udarbejde et mål for, hvor I gerne vil hen i fremtiden og kortlagt eventuelle forhindringer for at nå målet. Slutteligt sammensætter vi en struktur og køreplan for, hvordan I holder fast og kommer i mål uden at miste fokus.

FØR WORKSHOPPEN

For at kunne arbejde henimod målbare ændringer i adfærd og en bedre udnyttelse og udvikling af teamets menneskelige ressourcer og potentiale, er det vigtigt, vi indledningsvist har en samtale om jeres ønsker til udbytte af workshoppen. Her afstemmer vi også, hvilken viden, øvelser og værktøjer, der er bedst egnet til teamet og ønsker for udbytte af dagen. 

Herefter udarbejdes en ramme og agenda for workshoppen, som enten kan være en hel eller en halv dag.

Overvej derfor følgende …

  • Hvorfor vil I gerne afholde en workshop?
  • Hvad har I af forventninger til indhold og teamprocessen?
  • Hvad ønsker I at opnå med processen?
  • Når workshoppen er afviklet, hvad er der så sket og hvad er målet fremadrettet? 
  • Ønsker I opgaver eller aftaler, der skal følges op på efterfølgende?

VIDEN & KONKRETE VÆRKTØJER

Med Charlotte Kendall som underviser og facilitator er en workshop altid en god kombination af viden, faciliterende øvelser, konkrete værktøjer og en unik, tilpasset køreplan. I går hjem fra en workshop med fornyet energi og en følelse af, at kunne gøre noget med det samme. Og så er der selvfølgelig altid plads til at grine undervejs.

ReferenceR